S budoucím manželem Jiřím Tomanem se společně věnujeme mondioringu od roku 2014. Začalo to výcvikem jeho psa Eclipse Olbramovický kvítek, který dříve sloužil jako služební pes ve věznici. V současné době se věnuje pouze mondioringu.

 

Mondioring je krásný kynologický ringový sport, který je složen ze tří částí – poslušnost, skoky, obrana. Je rozdělen do 3 kategorií dle obtížnosti, při čemž kategorie 3 je nejobtížnější a pes podává výkon na závodě 30-45 minut vkuse. Velký rozdíl v tomto sportu je v provádění obran na ringový oblek, kde psi mohou zadržet figuranta na jakoukoliv část krytého těla. Psi v tomto sportu musí být vyrovnaní, sebejistí s výbornou ovladatelností a použitelní v běžném životě, jelikož kouzlo v mondioringu spočívá v jeho rozmanitosti. Každý závod je něčím nový. V novém prostředí bez možnosti tréninku, v různém tématu, jiní figuranti a rozhodčí. V tomto sportu nikdy nemůžete psa připravit na všechny situace, které mohou na závodě nastat, jen jej musíte správně naučit princip cviku, který má provést za jakékoliv situace.

Naše úspěchy v mondioringu
Eclipse Olbramovický kvítek

2019
13.4.2019- Concours Mondioring Veille et Protege ASBL, Belgie MR3 – 1.místo
22.-23.6.2019 – Mezinárodní mistrovství ČR a Rakouska a MR KCHBO v Mondioringu –
Mistr České republiky v Mondioringu a Mistr KCHBO v Mondioringu pro rok 2019

2018
2.9.2018 – Mistrovství Polska v Mondioringu MR3 – 4.místo

2017
26.4.2017 – FMBB 2017 - Halle (Saale) Německo MR2 - 5.místo
4.6.2017 – Mezinárodní mistrovství ČR a Rakouska v Mondioringu MR2 – 2.místo

2016
16.4.2016 – Mondioring Tournament MR1 – 1.místo
10.5.2016 – FMBB 2016 - Aubigny-sur-Nére Francie MR1 – 11.místo
18.6.2016 – Mezinárodní mistrovství ČR v Mondioringu MR2 - 1.místo

2015
20.6.2015 – Mezinárodní mistrovství ČR v Mondioringu MR1 – 2.místo

Pokud máte vážný zájem o mondioring, můžete nás kontaktovat.


 
Tvorba stranek pro chovatele